Elektra

  • Powerbutton
  • Knoppen en_kastjes
  • Elektrische switch
  • Elektriciteitsdraden
Afdrukken

Elektra

Elektra-installaties zoals een elektrisch fornuis, stopcontacten, leidingen en de meterkast zorgen voor veel comfort in huis. Maar deze installaties kunnen ook gevaarlijk zijn.

Gevaren van elektra-installaties

Elk jaar vallen er tientallen doden en gewonden door ongelukken met elektra, bijvoorbeeld een (dodelijke) stroomstoot of brand. Zorg daarom voor veilige elektra-installaties. Laat ze bij voorkeur door ons aanleggen, keuren, repareren én regelmatig onderhouden. Zo verzekert u zich ervan dat uw installatie veilig is - en blijft.

Voorkom ongelukken met elektriciteit

Laat uw elektraleidingen en -toestellen vakkundig door ons aanleggen. Schakel ons direct in bij problemen zoals rook uit stopcontacten of regelmatige stroomstoringen.

Heeft uw meterkast nog geen aardlekschakelaar of -automaat? Laat deze dan aanleggen door een installateur. Een aardlekschakelaar schakelt automatisch de stroom uit zodra er ergens een lekstroom ontstaat. Dit voorkomt een dodelijke stroomstoot. (Een lekstroom kan ontstaan door een fout in de aarding van de installatie. Hierdoor kan bijvoorbeeld de ommanteling van een apparaat onder stroom komen te staan. Bij aanraking vloeit de stroom door u heen naar de aarde).

Test uw aardlekschakelaar twee keer per jaar, bijvoorbeeld als de zomer- en wintertijd ingaan. Als u de testknop 'T' indrukt, moet de installatie zichzelf direct uitschakelen. Gebeurt dit niet? Neem dan contact met ons op.

Wij zorgen ervoor dat uw overstroombeveiliging (groepenkast) in orde is. Wij bekijken tevens of uw meterkast voldoende groepen heeft voor uw huishouden. Zo niet, laat dan extra groepen aanleggen. Zo voorkomt u overbelasting van uw installatie.

Komt u voortdurend stopcontacten tekort? Laat ons dan extra stopcontacten aanleggen. Probeer geen 'extra stopcontacten' te maken met verdeeldozen en verlengsnoeren. In een opgerold snoer kan door 'spoelvorming' warmteontwikkeling ontstaan - en mogelijk brand. Bovendien kunt u een verlengsnoer dat u onder een tapijt wegwerkt, gemakkelijk kapot trappen.

Sluit apparaten als de wasmachine, droger, koelkast, keukenmachine, computerapparatuur en föhn alleen aan op stopcontacten met randaarde: die beschermen tegen stroomstoten en brandgevaar. Komt u geaarde stopcontacten tekort? Laat ze dan door ons aanleggen.

Laat de ventilatieopeningen van elektrische toestellen onbedekt. Zorg ook voor voldoende vrije ruimte om het toestel. Anders kan het toestel zijn warmte niet kwijt en kan oververhitting ontstaan.

Plaats rookmelders in uw woning. Deze waarschuwen u tijdig bij rookontwikkeling en brand.

Twijfelt u - als eigenaar, verhuurder of huurder - over de veiligheid van uw elektra-installatie? Laat deze dan zo snel mogelijk door ons keuren en voorkom ongelukken.

Elektra

Prijsindicatie voor elektra

Verschillende groepenkasten plaatsen wij reeds vanaf:

4 Groepen € 409,-

6 Groepen € 489,-

8 Groepen € 539,-

Alle groepenkasten die wij plaatsen voldoen aan de laatste wettelijke normen. (NEN1010)

Dit betekent dat er in de groepenkasten minimaal 2 aardlekschakelaars en een hoofdschakelaar aanwezig zijn.

Bij het plaatsen van een nieuwe groepenkast gaan wij ervan uit dat de aarding goed is. (Dus niet via een waterleiding)

Prijsindicatie bijplaatsen groep

Wanneer u al een groepenkast met automaten heeft, dan kan er in de meeste gevallen vrij eenvoudig een groep worden bijgeplaatst.

1 Groep (16A) € 69,-

1 Kookgroep (2x 230V) € 104,50

1 Alamat € 129,-

(gecombineerde automaat en aardlekschakelaar in één)

Alle bovengenoemde prijzen zijn inclusief plaatsen en BTW.

Wij leveren onder andere de volgende merken

Busch-Jaeger-logo   Grohe-logo    Sphinx-logo   Hager-logo  Novellini-logo  REMEHA-logo

 

Ook deze website is gerealiseerd door Plusuitgevers