Hager Groepenverdeler Storing Verhelpen

 

01 Deels geen stroom

U heeft geen stroom meer in huis OF één of meer appa­raten in huis werken niet meer.

Oorzaak: Er is een storing in uw elektrische installatie of een storing bij de netwerkbeheerder.

Uit te voeren handelingen

Controleer in de groepenverdeler het volgende:

Staan alle hendels van de componenten in de verdeler ingeschakeld (naar boven, in positie I)?
Ja ->  Controleer bij uw buren: hebben zij stroom?

 • Ja -> Neem contact op met uw elektro-installateur.
 • Nee -> Neem contact op met uw netwerk- beheerder

Nee ->

 • Zet de hendel(s) terug naar boven, in positie I.
 • Schakelt het component direct weer uit? Onderzoek wat voor component is uitgeschakeld: aardlekschakelaar, installatieautomaat, aardlekautomaat of fornuisgroep. Zie de info over herkennen van een component hieronder bij 02.
 • Volg de instructie voor het betreffende com- ponent; zie storing 03A, 03B, 03C of 03D.

 

02 Hoe herkent u een component? En is dit in­ of uitgeschakeld?

Artikelnummer

(linksboven op component) Hieraan kunt u zien wat voor component het is.

Aardlekschakelaar: CDA 540G of CDS 440G
Installatieautomaat: MKS 516, MBS 616E of MCS 616E
Aardlekautomaat: ADA 916G of ADM 416G
Fornuisgroep:MKN 598 of MKS599

Status

Ingeschakeld: hendel naar boven; I zichtbaar

Uitgeschakeld: hendel naar beneden; O zichtbaar

 

03A Aardlekschakelaar is uitgevallen

Hendel staat naar beneden, in positie O.
Hager-aardlekschakelaar:   artikelnummer CDA 540G of CDS 440G. Ook te herkennen aan een blauwe testknop en een indicatievenster.

Oorzaak: Er is een defect in uw installatie of in één van uw elektrische apparaten.

 

Uit te voeren handelingen

 1. Controleer in de groepenverdeler: welke installatieautomaten horen bij deze aardlek- schakelaar?
  Dit kunt u als volgt herkennen:

  • In de meeste gevallen zijn de bijbehorende installatieautomaten van een aardlek- schakelaar direct naast de aardlekschakelaar geplaatst. Het zijn er één tot maximaal vier per aardlekschakelaar.
  • U kunt de bijbehorende installatieautomaten vaak ook herkennen aan de kleurcodering. Deze is veelal voor de aardlekschakelaar en bijbehorende installatieautomaten hetzelfde.
  • In sommige gevallen zijn de installatieautomaten boven de aardlekschakelaar geplaatst.
   Let dan goed op de hiervoor omschreven kleurcodering.
 1. Schakel nu al deze installatieautomaten uit, door de hendel naarbeneden te plaatsen, in positie O.
 2. Schakel vervolgens eerst de aardlekschakelaar in (hendel naar boven, in positieI).
 3. Schakel dan de installatieautomaten één voor één in (hendel naar boven, in positie I). Bij het inschakelen van de installatieautomaat waarachter de storing zit, schakelt de aardlek- schakelaar opnieuw uit.
 4. U weet nu in welk gedeelte van uw installatie een storing of defect
 5. Haal de stekkers van alle apparaten, die aangesloten zijn op deze installatieautomaat, uit het stopcontact. (Kijk op de groepenverklaring welke ruimte/apparaten genoteerd staan bij de installatieautomaat.)
 6. Schakel de aardlekschakelaar en de betreffende groep opnieuw
 7. Schakelt de aardlekschakelaar wederomuit?Ja -> het defect zit in de installatie. Neem contact op met uw elektro-installateur.
  Nee -> het defect zit in één van de aangeslotenapparaten.

  • Sluit één voor één de losgehaalde apparaten weer aan. Bij het uitschakelen van de aardlekschakelaar heeft u het defecte apparaat getraceerd.
  • Haal de stekker van dit defecte apparaat er uit en schakel opnieuw de aardlekschakelaar in.
  • Laat het defecte apparaat repareren of vervang

 

03B Installatie­ automaat is uitgevallen

Hendel staat naar beneden, in positie O.
Hager-installatieautomaat: artikelnummer MKS 516, MBS 616E of MCS 616E.

Oorzaak: Of er staan teveel apparaten ingeschakeld of er is een defect apparaat.

 

Uit te voeren handelingen

 1. Heeft u zojuist een apparaat aangesloten op een stopcontact achter deze installatie- automaat? (bijvoorbeeld elektrische kachel, kerstverlichting, wasmachine of droger) Haal de stekker daarvan uit het
 2. Schakel de uitgevallen groep in, door de hendel naar boven te plaatsen, in positie I. Schakelt de groep direct weeruit?
  Ja -> Haal alle stekkers van apparaten die aangesloten zijn op deze groep uit de stop- contacten.

  • Schakel wederom de uitgevallen groep in. Schakelt de groep niet uit? Dan zit het defect in één van uw eerder aangesloten apparaten.
  • Sluit één voor één de losgehaalde apparaten weer aan. Bij het uitschakelen van de installatieautomaat heeft u het defecte apparaat getraceerd.
  • Haal de stekker van het defecte apparaat uit het stopcontact en schakel opnieuw de groep in.
  • Is de storing niet verholpen? Neem dan contact op met uw elektro-installateur.

Nee    3.    Mogelijk is er een defect in het zojuist losgekoppelde apparaat. Steek de stekker  van het apparaat in een stopcontact dat achter een andere installatieautomaat zit aangesloten. Schakelt deze ook uit, dan heeft dit apparaat waarschijnlijk een defect. Neem contact op met de leverancier.

 

03C Aardlekautomaat is uitgevallen

Hendel staat naar beneden, in positie O.
Hager-aardlekautomaat: artikelnummer ADA 916G of ADM 416G. Ook te herkennen aan een  indicatievenster en onderin een blauwe testknop.

OorzaakEr is een defect in uw installatie of in  één van uw elektrische apparaten, of er staan teveel apparaten ingeschakeld.

 

Uit te voeren handelingen

 1. Controleer in de groepenverdeler op de aardlekautomaat: is het indicatieveld (zie foto)geel?
  Ja -> Volg de stappen zoals beschreven bij de aardlekschakelaar (zie 03A).
  Nee -> Volg de stappen zoals beschreven bij de installatieautomaat (zie03B).

 

03D Fornuisgroep is uitgevallen

Hendel staat naar beneden, in positie O.
Hager-fornuisgroep: artikelnummer MKN 598 of MKS 599. Ook te herkennen aan de dubbele hendel.

Oorzaak: Het kooktoestel heeft een defect of er is een storing in de installatie.

 

Uit te voeren handelingen

 1. Schakel in de groepenverdeler de fornuisgroep opnieuw in, door de hendel naar boven te plaatsen, in positie I.
 2. Schakelt de fornuisgroep direct weer uit? Haal dan indien mogelijk de stekker uit uw kooktoestel. (NB. In sommige gevallen wordt de fornuisgroep gebruikt voor wasmachine of droger. Haal dan de stekker van de wasmachine of drogerlos)
 3. Schakel de fornuisgroep opnieuw in.
 4. Schakelt de fornuisgroep wederom uit? Dan zit het defect in uw installatie. Neem dan contact op met uw elektro-installateur.
 5. Schakelt de fornuisgroep niet uit? Dan zit het defect in uw kooktoestel (of wasmachine of droger). Raadpleeg de leverancier van het apparaat.